Vårbruk… i alla fall någon vecka.

Och en annorlunda sätt att odla.

Sonja, ”ny” medlem sen förra året testar ett annorlunda sätt att odla. Man gräver först en stor grop, lägger några träbitar osv…kolla bilderna längre ned. När högen är klar, kan odlas allt möjligt på den. Kompostering i gropen av matkompost, trädbitar, halm mm ger värme och en följd av det är att man kan komma igång att odla tidigare eller/skörda senare. Man behöver inte gödsla under en period av 7 år. Snällare för ryggen också .-))

På högen kommer att läggas mera gräsklippp och annat material för att få den att bli större.
En bra video, på franska, men kolla bilderna, det räcker nog ändå.

Och andra som passar på att så när det är varmt.